Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Hos Outback Overland er vi så glade for at kunne levere de bedste tagtelte og overland tilbehør til dig. En høj kundeservice er afgørende for os og oplever du at der er en svipser eller noget går galt, så håber vi, at du straks tager fat i os på hello@outbackoverland.dk og så fikser vi problemet sammen.

Herunder finder du vores handels- og lejebetingelser.

Handelsbetingelser:

Levering

Leveringstiden for din ordre er 1-3 hverdage. Vi leverer kun varer inden for Danmarks grænser.

Hos Outback Overland tilbyder vi flere forskellige metoder til levering:

  • Levering med GLS til privatadresse, firmaadresse eller pakkeshop. Bemærk dog, at køb af tagtelte ikke kan leveres til pakkeshop.
  • Levering med Outback Overland tilbydes til kunder på Sjælland.
  • Afhentning hos Outback Overland. Du har mulighed for at spare fragten og hente direkte på vores lager på Stationsvej 4, 4621 Gadstrup.

Ved levering med GLS vil du modtaget et track & trace nummer så du kan følge ordren.

Ved levering med Outback Company vil du modtage en sms med en leveringsdato.

Betaling

Hos Outback Overland modtager vi Visa, MasterCard mv.

I overensstemmelse med gældende dansk lov vil betalingen først blive trukket på din kontor når varen er afsendt fra vores lager med mindre andet er aftalt specifikt mellem kunden og Outback Overland.

Alle beløb på hjemmesiden er inkl. moms

Returnering

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på alle varer købt på outbackoverland.dk med mindre andet er aftalt mellem kunden og Outback Overland.

De 14 dages fortrydelsesret starter den dag, hvor vare enten er leveret på din adresse eller i pakkeshop. Et ønske om fortrydelse skal meddeles Outback Overland senest 14 dage efter levering og være Outback Overland i hænde senest 14 dage efter du har meddelt os at du ønsker at fortryde dit køb.

Ønsker du at bruge din fortrydelsesret, skal du sende en mail til hello@outbackoverland.dk. I mailen skal du angive følgende:

  • Ordrenummer
  • Det produkt du ønsker at returnere
  • Dit navn
  • Din email

Ønsker du at returnere varen afholdes eventuelle returneringsomkostninger af dig selv. Du er også velkommen til at levere varen på vores adresse. I så fald skal leveringstidpunkt aftales med Outback Overland.

Varen sendes uden unødig forsinkelse til:

Outback Overland

Stationsvej 4

4621 Gadstrup

Varens stand

Varen skal returneres i samme stand og emballage som du modtog varen i. Emballagen må ikke være anbrudt.

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Tager du varen i brug, manglende original emballage eller skades den under forsendelse, hæfter du for varen værdiforringelse. 

Senest 7 dage efter modtagelse af din pakke vil du få tilbagebetalt varens fulde beløb. 

Reklamationer

Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Gem altid din faktura. Fakturaen er dit købsbevis, dit bevis på hvornår købet er foretaget og hvor meget du har betalt for din vare.

Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget. Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til hello@outbackoverland.dk eller telefonisk +45 2030 6587. Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Ved reklamation, HUSK følgende:

  • Kvittering/faktura Nogle mennesker forsøger desværre at udnytte vores service, ved at forsøge at indlevere produkter købt i udlandet eller andre butikker. Det er naturligvis uholdbart for os, da en reklamationssagmedfører en del arbejde. En kvittering/faktura er også nødvendig, for at validere hvor gammelt produktet er, samt hvilken pris der er betalt for den.
  • Ren-/nyvasket vare. Vi sender din reklamation videre til den relevante producent, hvor servicemedarbejdere håndterer dit telt, kasse, markise osv. Disse mennesker vil gerne have, at varerne de håndterer ikke lugter, er fulde af mudder, eller lign. Derfor er det et krav, at varen skal være renvasket ved indlevering til reklamation. Det er også vigtigt fordi, visse processer i en reparation (eksempelvis reparation af vandtætte limninger/svejsninger) kun bliver holdbar, såfremt der ikke er smuds, sved eller andre partikler der gemmer sig i stoffet (og som ikke kan ses med det blotte øje).

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse 

Lejebetingelser

Tilbud og aftaler

Lejeaftale er bindende for kunden og Outback Overland når Outback Overland har bekræftet reservationen overfor kunden.

Dette sker ikke automatisk ved booking på hjemmesiden, men først når kunde har modtaget en bekræftelse fra Outback Overland.

Lejeperiode

Det er muligt selv at fastlægge lejeperioden via bookingmodulet på hjemmesiden, hvor prisen for den givne periode også vil fremgå. Ved en lejeperiode på over 14 dage anbefaler vi at du kontakter os for at få en god pris.

Hvis andet ikke er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det befinder sig hos dig. Det betyder, at lejen ikke er afsluttet før du har afleveret udstyret på vores adresse og vi har kvitteret for modtagelsen. Såfremt du overskrider den aftalte lejeperiode vil du blive efterfaktureret for den overskredne periode.

Afbestilling

En ordre kan annulleres indtil 14 dage før afhentningsdato. Ved annullering mindre end 14 dage før afhentningsdato betales 50 % af den samlede pris. Ved annullering mindre end 7 dage før afhentningsdato betales 100 % af den samlede pris.

Ansvar

I tilfælde af bortkomst eller beskadigelse af det lejede udstyr er kunden erstatningsansvarlig overfor Outback Overland. Såfremt udstyres kan repareres sker dette på foranstaltning af Outback Overland men for kundens regning. Såfremt udstyret ikke kan repareres eller er bortkommet erstattes udstyret til nyværdi for kundens regning. Ved totalskade forstås enhver skade, som medfører reperationsudgifter på mere end 60 % af udstyrets værdi.

Optælling og tjek af udstyr finder sted i forbindelse med aflevering og udpakning af udstyr.

Ved mangelfuld rengøring af udstyr faktureres kunden for rengøringsomkostninger.

Outback Overland er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt på det lejede udstyr. Outback Overland er heller ikke ansvarlig for skade der forvoldes som følge af mangler eller forkert håndtering af det lejede udstyr. Outback Overland kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance og mistet omsætning.

Outback Overland kan alene gøres ansvarlig i tilfælde, hvor denne har handlet forsætligt eller groft uagtsomt og i øvrigt såfremt de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt.

Outback Overlands ansvar er til enhver tid begrænset til den samlede aftalte pris for aftalens opfyldelse.

Videre udlån/udlejning er ikke tilladt uden forgående skriftlig aftale med Outback Overland.

Reklamationer

Såfremt du mener, at det lejede er mangelfuldt skal dette straks meddeles til Outback Overland på hello@outbackoverland.dk eller +45 2030 6587. Undlader du at reklamere over udstyret eller reklamerer du for sent, mister du adgangen til at gøre mangel-indsigelsen gældende. Outback Overland er berettiget til at afhjælpe eventuelle mangler, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid.

Afhentning

Afhentning af lejet udstyr kan ske hos Outback Over land på følgende adresse:

Outback Overland

Stationsvej 4

4621 Gadstrup

Det er også muligt at levere lejet udstyr mod en fragtpris. I så fald anbefaler vi at du tager kontakt til os på kasper@outbackoverland.dk eller +45 40256202 og aftaler nærmere omkring pris og tidspunkt.

Force Majeure

Outback Overland kan ikke holdes ansvarlig overfor situationer, som betragtes som force majeure, inklusiv, men ikke begrænset til, krig, mobilisering, terror, brand, virus, naturkatastrofer, import og eksport restriktioner, ophold i trafikken, almindelig vareknaphed, tilfælde af empidemier og/eller pandemier, strejke, lockout, havari, nedbrud med køretøjer eller anden lignende force majeure situation. Dette gælder, hvad enten force majeuren måtte opstå for Outback Overland eller dennes underleverandører

Pris

Den angivne pris på udstyr og andet materiel under udlejningssiden omfatter udelukkende leje af udstyret. Prisen inkluderer ikke levering, montering, de-montering, rengøring  med mindre andet er anført på ordrebekræftelsen.

Rengøring

Det lejede udstyr skal afleveres i rengjort stand, så det uden yderligere håndtering kan lejes til andre. Såfremt dette ikke er tilfældes rengøres udstyret for kundens regning.

Udstyr

Kunden må ikke foretage ændringer eller tilføjelser af det lejede udstyre, med mindre dette er skriftligt aftalt mellem kunden og Outback Overland. Kunden må ikke opsætte klistermærker, tape eller lignende på udstyret. Fjernelse af tape- eller limrester vil blive faktureret kunden efter den forbrugte tid.

Betalingsbetingelser

Betaling af lejet udstyr sker som udgangspunkt via webshoppen.

Translate »
Scroll to Top